Info till medlemmar

STUDIO 57

Bostadsrättsförening

Att bo i en bostadsrättsförening

 

Det finns två lagar som har särskilt stor betydelse för en bostadsrättsförening, nämligen Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar

kompletteras av föreningens stadgar som är vårt egna styrande dokument.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

 

Du hittar mer information om att bo i bostadsrätt på SBCs hemsida.

Vår styrelse består av:

 

Ordförande Ulf Hagdahl telefon 0708-295 704

 

Ekonomiansvarig Per-Åke Andersson telefon 0733-976 975

 

Fastighetsansvarig Madelen Bark Björn telefon 0763-904 050

 

Fastighetsansvarig Sandro Savarin telefon 0729-707161

 

Ledamot Christina Arnoldsson telefon 0739-024 503

 

Suppleant Marie Steen telefon 0703-023 023

 

Suppleant Lars Rikås telefon 0739-029 064

 

Felanmälan

 

Esplanad sköter om våra fastigheter. Ni kan anmäla fel på den blankett som finns på www.esplanad.nu eller ringa Mikael/Markus/Tobias på 031-761 20 07 vardagar 08:00-16:00

 

Om det gäller akuta ärenden kan ni maila brfStudio57@gmail.com eller ringa någon i styrelsen.

 

 

TV och bredband

 

TV och bredband levereras av Bredbandsbolaget. För info om utbud och abonnemang, se: www.bredbandsbolaget.se

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS